Bonus: Een rondleiding door WordPress

In de onderstaande video’s een masterclass die ik een keer gaf in de opleiding van een andere ondernemer over het maken van een goede website in WordPress.
En een video met een korte rondleiding in WordPress zodat je weet wat zoal de mogelijkheden zijn.